• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Gospodarka oparta na usługach a przemysłowa.

Wiele osób bezbłędnie wie co to są media. Niemniej jednak czego tak w istocie dostarczają nam media? Czy wiadomości oraz wydarzenia są zawsze prezentowane rzetelnie a wiadomości wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są rozmaitego typu media. Środki masowego przekazu publiczne i media komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się w większości wypadków z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół oraz utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, ale również z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy także na prasę, radio oraz telewizję a także strony rodzaju ANCHOR. Media dzielimy też na nowatorskie media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy też zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas wpływają. W wielu przypadkach to na bazie mediów oraz wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają obfity wpływ na nas, odbiorców. I w wielu przypadkach to wykorzystują. Toteż kapka sceptycyzmu przenigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o media.

1. Sprawdź stronę

2. Kliknij

Wpływ zmian demograficznych na gospodarkę.

Categories: Biznes

Comments are closed.